Op de boulevard van Domburg, tussen Villa Carmen Sylva en strandopgang 56, staat sinds eind november een bord met een metalen telefoonhouder. Heb jij ‘m ook al gespot?

Een van de projecten van een universiteit uit Australië, UNSW Sydney, heeft Domburg bereikt. Met CoastSnap (hier meer uitleg over het onderzoeksproject in het Engels) hebben zij wereldwijd een onderzoek gelanceerd door met behulp burgerwetenschappers stranden en kuststroken te monitoren.

In andere woorden: met foto’s die mensen wereldwijd maken en delen met het onderzoeksteam, kunnen de onderzoekers de veranderingen aan de kust in de gaten houden. Een slim idee!

Domburg is dus een van de plekken waar CoastSnap nu ook actief is, in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences. Ook Egmond aan Zee en enkele Vlaamse kustplaatsen hebben recentelijk een CoastSnap station gekregen.

Doe mee!

Door je telefoon in de metalen houder te plaatsen, een foto te maken en de foto via een van de beschikbare mediakanalen (email, twitter, facebook) te delen, kun je een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de veranderingen in het kustlandschap.

C-SCAPE

Het CoastSnap initiatief is onderdeel van het C-SCAPE project waarin de HZ ism TU Delft, Leiden Universiteit, NIOZ en Deltares onderzoek doet naar duurzaam beheer van de zandige kust van Nederland in de context van zeespiegelstijging (lees hier meer over C-SCAPE).

Afbeeldingen