Water is de rode draad door het leven van de sympathieke Erica Mosch. Als technisch technoloog houdt ze van de logica die het heeft. De programmanager water van Hogeschool Van Hall Larenstein is sinds dit jaar kennisliaison van Delta Platform. Erica Mosch is in het voorjaar betrokken geweest bij de SPRONG-aanvraag ‘Water als Verbinding’ en sindsdien ‘een beetje blijven hangen’, zoals ze lachend zegt.

Vertel eens iets over jezelf.

“Ik heb weg- en waterbouw gestudeerd aan de HTS met milieutechniek als specialisatie. Het was in de tijd dat de eerste bodemsaneringen plaatsvonden. Lekkerkerk was het bekendste voorbeeld. Iedereen was hard op zoek naar mensen in de weg- en waterbouw met verstand van milieu. Tijdens mijn studie en de eerste jaren daarna heb ik me vooral bezig gehouden met het zuiveren van afvalwater, maar later ben ik me voor waterschappen, provincies en gemeenten ook gaan verdiepen in de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en waterbeheer.”

Alles is goed, zolang het maar water is?

“Ik vraag me wel eens af of je het vakgebied kiest dat bij je past of dat je je aanpast aan je vakgebied. Ik merk aan mezelf dat ik altijd mijn doel bereik, is het niet links- dan rechtsom. Ik meander naar het uiteindelijke doel. Dat fascineert me ook aan water. Als je iets van water snapt, snap je het allemaal. Het is zo ontzettend logisch, ook hoe we het beheer hebben geregeld en alles is georganiseerd. Voor zaken als lucht en bodem is dat veel ingewikkelder.”

Water is logisch?

“Ontzettend logisch. Het is vooral de zichtbaarheid die het voor mij duidelijk maakt. Neem afvalwater, je verzamelt het vuil en brengt het schoon terug. Doordat het zichtbaar is, heeft het een bepaalde logica. En het is natuurlijk fijn dat het altijd van hoog naar loog stroomt.”

Het water heeft je altijd gefascineerd, maar toen je naar Van Hall Larenstein kwam, was dat niet voor een ‘waterfunctie’. Je werd manager van de het Applied Research Centre, destijds domein Food and Dairy. Waarom zette je die stap?

“Het onderwijs kwam toevallig op mijn pad. Bij de overheden waar ik werkte, groeide ik op een gegeven moment in managementfuncties op het gebied van water. Dat ging goed, maar ik wilde weten of ik een goede manager was, omdat ik mijn vakgebied goed kende of dat ik bij wijze van spreken ook een koekjesfabriek zou kunnen runnen. Van Hall Larenstein is geen koekjesfabriek, maar ik bleek wel goed leiding te kunnen geven aan een onderzoeksgroep die niet direct iets met water te maken had. Ik moet wel bekennen dat ik het fijn vond dat het lectoraat Sustainable Water Systems onder Food and Dairy viel, haha. Toch ben ik blij dat ik nu programmamanager water werd.”

Wat doe je als programmanager water?

“Wij doen al heel veel met water, omdat we een groenblauwe school zijn. We willen die verbinding met het water duidelijker naar voren brengen, bijvoorbeeld door het onderzoek en onderwijs op onze locaties in Velp en Leeuwarden beter met elkaar te verbinden. Deze moeten elkaar aanvullen. Dat geldt ook voor onderzoek en onderwijs. Ik kijk hoe we water overal een prominentere plek kunnen geven, zodat we het blauwe gedeelte van de hogeschool versterken en uitbreiden.”

Is het een moeilijke taak?

“Het begin is lastig, maar ik kan het gesprek goed aangaan, snel het gemeenschappelijke belang vinden en ik weet hoe we daar moeten komen. Je moet het immers met zijn allen doen. Anders lukt het niet. Verbinden is ontzettend belangrijk.”

Je bent nu kennisliaison van Delta Platform. Wat ga je doen?

“Ik vind het partnerschap zeer belangrijk en wil Delta Platform bekender maken in onze regio. Tijdens het schrijven van de SPRONG-aanvraag heb ik gezien hoe fijn we kunnen samenwerken als hogescholen, hoe ver we geografisch ook uit elkaar zitten. Ik denk dat ik ook van waarde kan zijn voor het samenwerkingsverband, omdat ik al ervaring heb met het Groenpact, een vergelijkbare samenwerking tussen de groene hogescholen. Ik wil kennis uitwisselen. Daar is het me altijd om te doen.”

Delta Platform is pleitbezorger van het praktijkgericht onderzoek op het gebied van water. Hoe belangrijk is dit soort onderzoek volgens jou?

“Als hbo zijn we van het praktijkgericht onderzoek, maar de problemen, bijvoorbeeld op het gebied van water, zijn zo complex dat je deze niet oplost met één discipline. Je moet in de praktijk met belanghebbenden overleggen als je zoekt naar oplossingen. Natuurlijk is er nog plek voor fundamenteel onderzoek, maar praktijkgericht onderzoek is volgens mij een randvoorwaarde om complexe problemen zoals klimaatverandering en – adaptatie op te kunnen lossen.”

Je bent gek van water. Ben je er in je vrije tijd ook mee bezig?

“Haha, nee. Ik zeil of zwem niet. Ik heb een klein tuinhuisje, op een kwartier rijden van mijn woning in de binnenstad van Groningen. Ik probeer daar zoveel mogelijk weekends te zijn. Ik voel me daar in een andere wereld. Het staat op een parkje waar we doen aan natuurlijk beheer, soms iets meer natuur dan beheer. Ik kom er tot rust. Ik ben laatst gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep wateroverlast. Door de droogte van de afgelopen jaren reageert de ondergrond van veen veel anders op zware regenval. Daar moeten we iets aan doen, dus ook in mijn vrije tijd ben ik er nog mee

Erica Mosch
Kennis liaison
Erica Mosch