Over bovenstaande vraag hebben vier teams van studenten van de master River Delta Development (RDD) zich gebogen tijdens de module Coastal Systems Track aan de HZ University of Applied Sciences.

Kiezen we ervoor om ons koste wat kost te beschermen tegen het water en blijven we onze dijken verhogen, gaan we zeewaarts en werpen we daar barrières op of bewegen we juist mee met de zee? Is Je retirerai (ik zal me terugtrekken) in plaats van Je maintiendrai (ik zal me handhaven) straks onze wapenspreuk? Het laatste was een serieuze vraag van de studenten die zich verdiepten in de strategie van het meebewegen. Het is één van de Deltares-strategieën voor hoe Nederland moet omgaan met de zeespiegelstijging: beschermen, meebewegen en zeewaarts. “We hebben de studenten gevraagd wat deze strategieën voor ons kustsysteem en Nederlandse samenleving zouden betekenen”, zegt docent-onderzoeker Wietse van de Lageweg van de HZ. “Hierdoor combineren ze hun kennis over kustsystemen met veranderprocessen voor duurzame oplossingen.”

In de strategie van het meebewegen trekt Nederland zich terug richting het oosten en geeft het de zee de ruimte. Een groepje studenten liet in een tijdslijn zien hoe dit idee vorm kan krijgen. In de presentatie zie je dat tot 2120 delen van Nederland stapsgewijs onder water komen te staan. Verder komen er wisselpolders, nieuwe vormen van landbouw, drijvende woningen, Almere aan zee ontstaat en Utrecht wordt de hoofdstad van Nederland. “Hoe omstreden ook, de studenten hebben er goed over nagedacht hoe deze strategie vorm kan krijgen. Ze lieten zien dat omgaan met zeespiegelstijging een langdurige opgave is, maar dat besluiten die deze strategie beïnvloeden vaak dichtbij liggen”, zegt docent-onderzoeker Jean-Marie Buijs van de HZ.

Minder controversieel is de zeewaarts-strategie. Ook deze werd door een groep studenten uitgewerkt. Hierin komen nieuwe vormen van kustverdediging in zee, bijvoorbeeld door kunstmatige eilanden. De overige groepen werkten de strategie uit om Nederland te blijven beschermen. Er is zowel een open als gesloten variant. In de open-variant gaat Nederland op dezelfde voet verder, in de gesloten-optie is Nederland afgesloten van de zee. Studenten lieten in hun Powerpoint-presentaties zien dat beide varianten veel invloed hebben op de economie, ecologie en samenleving.

De master River Delta Development is een opleiding van de HZ, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam. Studenten hebben al een bachelor op het gebied van water, ruimte, milieu of civiele techniek. Ze worden opgeleid tot zogenaamde facilitators of change voor deltagebieden. Elke hogeschool is verantwoordelijk voor een deel van de master-opleiding. Het is de enige master van hogescholen op het gebied van water.

Meer informatie over het project via Wietse van de Lageweg (06-12264260, wietse.van.de.lageweg@hz.nl) en Jean-Marie Buijs (06-18471736, jm.buijs@hz.nl).

Over bovenstaande vraag hebben vier teams van studenten van de master River Delta Development (RDD) zich gebogen tijdens de module Coastal Systems Track aan de HZ University of Applied Sciences.
Kiezen we ervoor om ons koste wat kost te beschermen tegen het water en blijven we onze dijken verhogen, gaan we zeewaarts en werpen we daar barrières op of bewegen we juist mee met de zee? Is Je retirerai (ik zal me terugtrekken) in plaats van Je maintiendrai (ik zal me handhaven) straks onze wapenspreuk? Het laatste was een serieuze vraag van de studenten die zich verdiepten in de strategie van het meebewegen. Het is één van de Deltares-strategieën voor hoe Nederland moet omgaan met de zeespiegelstijging: beschermen, meebewegen en zeewaarts. “We hebben de studenten gevraagd wat deze strategieën voor ons kustsysteem en Nederlandse samenleving zouden betekenen”, zegt docent-onderzoeker Wietse van de Lageweg van de HZ. “Hierdoor combineren ze hun kennis over kustsystemen met veranderprocessen voor duurzame oplossingen.”
In de strategie van het meebewegen trekt Nederland zich terug richting het oosten en geeft het de zee de ruimte. Een groepje studenten liet in een tijdslijn zien hoe dit idee vorm kan krijgen. In de presentatie zie je dat tot 2120 delen van Nederland stapsgewijs onder water komen te staan. Verder komen er wisselpolders, nieuwe vormen van landbouw, drijvende woningen, Almere aan zee ontstaat en Utrecht wordt de hoofdstad van Nederland. “Hoe omstreden ook, de studenten hebben er goed over nagedacht hoe deze strategie vorm kan krijgen. Ze lieten zien dat omgaan met zeespiegelstijging een langdurige opgave is, maar dat besluiten die deze strategie beïnvloeden vaak dichtbij liggen”, zegt docent-onderzoeker Jean-Marie Buijs van de HZ.
Minder controversieel is de zeewaarts-strategie. Ook deze werd door een groep studenten uitgewerkt. Hierin komen nieuwe vormen van kustverdediging in zee, bijvoorbeeld door kunstmatige eilanden. De overige groepen werkten de strategie uit om Nederland te blijven beschermen. Er is zowel een open als gesloten variant. In de open-variant gaat Nederland op dezelfde voet verder, in de gesloten-optie is Nederland afgesloten van de zee. Studenten lieten in hun Powerpoint-presentaties zien dat beide varianten veel invloed hebben op de economie, ecologie en samenleving.
De master River Delta Development is een opleiding van de HZ, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam. Studenten hebben al een bachelor op het gebied van water, ruimte, milieu of civiele techniek. Ze worden opgeleid tot zogenaamde facilitators of change voor deltagebieden. Elke hogeschool is verantwoordelijk voor een deel van de master-opleiding. Het is de enige master van hogescholen op het gebied van water.
Meer informatie over het project via Wietse van de Lageweg (06-12264260, wietse.van.de.lageweg@hz.nl) en Jean-Marie Buijs (06-18471736, jm.buijs@hz.nl).