Groene waterstof is een van de belangrijkste trekkers van de transitie van de fossiele naar klimaatneutrale grondstoffen in Nederland. Het investeringsprogramma GroenvermogenNL zorgt voor het versnellen en opschalen van waterstofprojecten. Hiernaast helpt het met innovaties, het ombouwen van bestaande bedrijven, opbouwen van nieuwe en met het omscholen en opleiden van personeel dat de veranderingen rondom groene waterstof gaat uitvoeren.

Tal van overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn aangesloten bij GroenvermogenNL, een Nationaal Groeifonds Programma. Zo ook HZ University of Applied Sciences (HZ) en ROC Scalda . De rijksoverheid heeft ruim 800 miljoen euro voor het programma opzij gezet. De gelden worden ingezet voor demo- en pilot-support, R&D en human capital. Mede door het fonds kan bijvoorbeeld Ørsted een enorme fabriek voor groene waterstof bouwen in het Zeeuwse havengebied.

Human Capital Agenda

Het investeringsprogramma loopt tot 2028. Naast het opschalen van groene waterstoffabrieken zoals die van Ørsted moet de komende periode de kennis en kunde rondom de transitie worden opgebouwd en gedeeld. De transitie vraagt om coördinatie op het gebied van onderzoek en innovatie. Bovendien is er veel aandacht voor de Human Capital Agenda. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar. Om alle veranderingen richting een klimaatneutrale energie- en grondstoffenhuishouding te realiseren zijn goed opgeleide professionals immers noodzakelijk.

Met deze opgave gaan kennisinstellingen en bedrijven in zes industriële regio’s aan de slag. Zuidwest-Nederland is een van deze regio’s. Hier geven de HZ en Scalda de plannen vorm. Zij ontvangen geld van het programma. Willem den Ouden van de HZ schrijft mee aan het plan en is als liaison verbonden aan het landelijke team van GroenvermogenNL voor de Human Capital Agenda. “Als onderwijsinstellingen moeten we de mensen leveren die bijdragen aan de waterstoftransitie, bijvoorbeeld in de kanaalzone. In dat kader moeten we vastleggen wat we willen, wat er nodig is aan onderzoek en onderwijs en met welke bedrijven en kennisinstellingen we gaan samenwerken. Dat leggen we dit jaar vast in een plan. Als het fonds daarmee instemt, krijgen we de financiën om het plan uit te voeren. Hiermee maken we de regio klaar voor de toekomst.”

Kennisplatform

Naast het regionale plan voor de Human Capital Agenda helpt de HZ met het maken van een digitaal kennisplatform en het opzetten van learning communities in het gehele land, twee andere opdrachten in het kader van GroenvermogenNL.

Ook voor deze twee onderdelen is al geld toegekend. Lector Hans de Bruin van Expertise and Valorisation Management is nauw betrokken bij beide ontwikkelingen. “In de learning communities staat sociale innovatie centraal. Hoe kunnen we met elkaar de transitie zo vormgeven dat iedereen is meegenomen? Dat onderzoeken we in Zeeland , samen met andere delen van Nederland”, aldus Den Ouden.

Hij denkt dat GroenvermogenNL veel kansen biedt voor de HZ. De hogeschool wil zich dan onder andere richten op de basisgrondstof voor waterstof: het water. “Er zijn enorme hoeveelheden zoet water nodig om de ambities op het gebied van waterstof te realiseren. We hebben nu echter al een tekort aan zoet water. Hoe los je dat op? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om met zout water te werken? Dat hebben we ruim voldoende. Hiermee willen we aan de slag.”