Joep Verhoef denkt mee over Nationaal Deltaprogramma

Joep Verhoef is één van de studenten die heeft meegedacht over het Nationaal Deltaprogramma 2023. De inmiddels afgestudeerde River Delta Development-student sprak samen met andere studenten, deltacommissaris Peter Glas én zijn staf over dit document. Het Nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige, waterrobuuste inrichting. Verhoef vond het een leerzame ervaring. “Ik heb een enorme passie voor water en het delen van mijn expertise.”

De deltacommissaris presenteerde het Deltaprogramma traditiegetrouw op Prinsjesdag. Verhoef keek op deze derde dinsdag van september met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar dit moment. Hij en een aantal andere studenten hebben namelijk input geleverd en een reflectie gegeven op hoofdstuk 1 van het Deltaprogramma.

Diverse adviezen zijn meegenomen. De studenten gaven onder meer aan dat droogte prominent aan bod moest komen, dat de urgentie moest worden benadrukt én pleitten ervoor om actuele problemen op te nemen, zodat meer mensen begrijpen waarom zo’n programma nodig is. “Ik heb het gevoel dat veel professionals uit de waterwereld, waartoe ik mezelf ook reken, in een bubbel leven”, legt Joep uit. “We moeten ervoor zorgen dat zo’n belangrijk document als het Deltaprogramma voor iedereen leesbaar is en dat iedereen begrijpt wat er speelt in Nederland. Zelf kan ik de problemen rondom water niet oplossen. We dienen deze daarom samen openlijk te bespreken waarbij we de gehele maatschappij mee zien te krijgen richting een veilige en leefbare toekomst.”

Verhoef maakt daar dan ook een speerpunt van. De twintiger spreekt met enorme passie over zijn kennis en expertise en is er dagelijks mee bezig. “Ik ben tijdens mijn studie gestart met het verzamelen van documenten en berichtgeving omtrent rampen waarbij water een hoofdrol speelt. Het lijkt maar door te gaan. Wanneer ik de gevonden informatie met mijn omgeving deel, zet dat ze aan het denken. Er gebeurt al erg veel, maar we kunnen écht niet langer wachten met het nemen van volgende stappen. Daar is Nederland het land niet voor.”

Civiele Techniek

Joep wil een bijdrage leveren aan de toekomst. De waterwereld is zijn grote passie. Tijdens zijn studie Civiele Techniek (BSc) aan Avans Hogeschool werd het steeds duidelijker dat hij de kant van het water op wilde. Hij koos na zijn diploma voor de master River Delta Development (MSc). Al in de eerste weken kwam de naam van deltacommissaris Peter Glas en het Nationaal Deltaprogramma regelmatig voorbij. “Ik heb mijzelf vanaf dat moment verdiept in de documenten die ten grondslag liggen voor mijn eigen toekomst. Ik ben daar steeds meer over gaan lezen en heb mijzelf aangemeld voor het Nationaal Deltacongres. Daar waren vele professionals met een passie voor water, net als ik. Ontzettend interessant om met deze mensen uit het werkveld in gesprek te gaan over de gezamenlijke interesses.”

Via LinkedIn zag hij dat studenten werd gevraagd mee te denken over het Nationaal Deltaprogramma 2023. Hij meldde zich direct aan. “Het is een belangrijk document voor Nederland. Prachtig om na het behalen van de master River Delta Development meteen een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.”

Hij wil die bijdrage in de toekomst als waterprofessional blijven leveren. Voor zichzelf ziet hij met name een rol in het opdoen en delen van kennis en expertise met iedereen die binnen en buiten de zogenoemde bubbel valt. Hoe krijg je de volledige maatschappij vanaf het eerste moment mee bij watergerelateerde vraagstukken? “Een open en eerlijke houding is ontzettend belangrijk om projecten tot een goed eind te brengen. Ik denk dat mensen moeten weten waarvoor we iets doen. De bubbel doorbreken, problemen bespreekbaar maken en gezamenlijk tot nieuwe ideeën komen. Daar geloof ik in.”

De toekomst

In het Nationaal Deltaprogramma 2023 vraagt Glas aandacht voor de klimaatverandering. Hij vindt dat de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten – in lijn met de aanbevelingen van de studenten - tempo moeten maken met het uitvoeren van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma, zodat Nederland in 2050 en daarna is beschermd tegen hoog water, weersextremen en zoetwatertekorten. Ook dienen overheden meer maatregelen te nemen om de schade te beperken als het vanwege weersextremen misgaat.