De SPRONG-groep ‘Water als verbinding’ is maandag 20 juni met een feestelijke kick-off van start gegaan. In het Jaarbeurs-complex in Utrecht deelden betrokkenen van HZ University of Applied Sciences (HZ), Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Delta Platform hun plannen voor de komende jaren met belangstellenden.

‘Water als verbinding’ is één van de zeventien SPRONG-trajecten die vorig jaar middelen hebben ontvangen om een goede, langdurige samenwerking rondom een thema op te bouwen. Doel is dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek.

Leden van de SPRONG-groep van de HZ en HVHL zijn geen vreemden van elkaar. Verschillende lectoren kennen elkaar al via de samenwerking in het Lectorenplatform Water, een initiatief van Delta Platform. Het Lectorenplatform Water is en blijft het intellectuele hart van de SPRONG-groep. Zij doen onderzoek rondom de thema’s C, E en F uit de KIA Landbouw, Water en Voedsel. Naast lectoren van de HZ en HVHL nemen lectoren van andere hogescholen hieraan deel. Het gaat inmiddels om twaalf hogescholen. “Zij doen het echte werk”, zei Erica Mosch van HVHL. Een van de doelen is om het Lectorenplatform Water verder te laten groeien.

Consortium

Daaromheen zit een groot consortium van kennisinstellingen zoals Aeres, Hanze Hogeschool en Hogeschool Rotterdam, publieke organisaties zoals de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit consortium kan de komende jaren ook worden uitgebreid om meer kennis te genereren.

Samen gaan ze werken aan een aantal opgaven, verdeeld over de werkpakketten; sturing, profilering, professionaliteit en personeelsbeleid, netwerk, kwaliteit en impact.

Het onderzoek speelt zoveel mogelijk binnen living labs. “Innovaties vragen om een intensief samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, burgers en belangenpartijen. Hiervoor richten we living labs in waarin langjarige samenwerkingsverbanden de basis vormen voor praktijkgericht onderzoek”, aldus Willem den Ouden, directeur Delta Platform.

Ecosysteem

De komende jaren worden er meerdere nieuwe living labs opgezet, bijvoorbeeld rondom het IJsselmeer. De living labs komen in verschillende werkpakketten terug, bijvoorbeeld in werkpakket drie over het netwerk. Het doel is om tot een soort ecosysteem te komen van alle living labs in de verschillende landschapstypen. Binnen dit ecosysteem kunnen zij van elkaar leren.

De SPRONG-subsidie is toegekend voor een periode van vier jaar. Hierna volgt een evaluatie. Op basis daarvan kan de groep middelen krijgen voor een verlenging van vier jaar.

220620 7
220620 1