‘Dit was een goed moment om de stap te zetten’

Louise van der Heijden is sinds het begin één van de gezichten geweest van Delta Platform. De programmadirecteur laat het platform nu, na vijf jaar, echter achter zich en maakt de overstap naar Regieorgaan SIA. Daar gaat ze aan de slag als programmamanager water. “Ik laat alles met een goed gevoel achter.” Haar nieuwe opdracht bij de organisatie, die de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek bevordert, past bij de ontwikkelingen in het onderzoek op hogescholen. Om dat in de toekomst nog beter te laten aansluiten bij de grote maatschappelijke opgaven is het goed dat SIA meer thematisch gaat programmeren. Water is één van de belangrijke thema’s. Louise van der Heijden wordt voor deze lijn verantwoordelijk. Haar nieuwe functie is niet te combineren met die van programmadirecteur bij Delta Platform. “Dan zouden zaken door elkaar gaan lopen.”

Van harte met je nieuwe baan! Ga je Delta Platform missen?

“Ik geloof in Delta Platform. Het is ook mijn kindje. Het is voortgekomen uit het Centre of Expertise Delta Technology dat ik in 2015 heb helpen opzetten. In de beginjaren werd het COE gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Toen die financiering stopte, hebben we het continuïteit kunnen geven in de vorm van Delta Platform. Het is ontstaan uit de gedachte dat het praktijkgericht onderzoek in het waterspeelveld meer gezien, herkend en erkend moet worden. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Wij zorgen voor focus en massa op het gebied van water in het hoger onderwijs. We doen wat we hebben beloofd.”

Was het een eenvoudige klus om het praktijkgericht onderzoek op het gebied van water meer op de kaart te zetten?

“Lang niet altijd. Het hbo heeft altijd het imago gehad dat we leerfabrieken zijn en voor stagiairs kunnen zorgen. Als Delta Platform hebben we er hard voor gestreden om te laten zien dat in het hoger onderwijs goede professionals werken, die kwalitatief hoogwaardig onderzoek verrichten. Het overbrengen van die boodschap heeft best veel moeite en tijd gekost, maar ik vind dat we daar in zijn geslaagd.”

Je laat Delta Platform met een goed gevoel achter?

“Ja, we hebben een stevige positie verworven, een goed netwerk en een mooi team dat compleet is en goed functioneert. Bovendien is de SPRONG-aanvraag ‘Water als verbinding’ net toegekend. De komende acht jaar kunnen we verder bouwen aan een stevige basis. Delta Platform kan zeker verder zonder mij.”

Wat ga je doen in je nieuwe baan?

“Als programmamanager water zorg ik er voor dat het praktijkgericht onderzoek goed aansluit bij de grote opgaven rondom water. Bij Delta Platform werkte ik in een publiek-privaat partnerschap aan watergerelateerde opgaven, nu wordt het onderzoek mijn absolute vertrekpunt en focus. Het thematisch programmeren is nieuw voor SIA, dus er is veel te doen. Ik denk echter dat water ook een middel is om SIA verder te helpen.”

Ga je fulltime aan de slag voor SIA of doe je er nog iets naast?

“Ik ga parttime aan de slag. Ik denk dat dat goed is. Op 1 december begin ik ook als directeur bij Green Techport Brabant, een nieuw samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen gericht op kennis en innovaties ten behoeve van een duurzame en vitale tuinbouwsector in Noord-Brabant. Ik ga samenwerkingen en partnerschappen opzetten om zo duurzame innovaties te kunnen realiseren.”

Dat is ook een baan op het snijvlak van onderwijs, overheid en ondernemen. Wat trekt je zo aan in dat speelveld?

“Ik word er blij van als ik samenwerkingen kan opzetten die goed zijn voor de grote maatschappelijke thema’s. Als die eenmaal staan en alles loopt, wordt het voor mij minder interessant. Bij Delta Platform is dat overigens nooit het geval geweest. Daar gebeurt ontzettend veel. Het waterspeelveld blijft een fantastische wereld. Toch was dit een goed moment om de stap te zetten.”

Louise