Het loket richt zich op organisaties die vragen hebben over zoet water en verzilting. Dat zijn onder andere agrariërs, gemeenten, natuurorganisaties en industrie. Vragen over hoe beter en slimmer om te gaan met het beschikbare zoet water, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de opslag van zoet water in bassins of in de ondergrond op landbouwpercelen; het waterbeheer van sportvelden; of het ontzilten van water voor de industrie. De aanvragers krijgen zoveel mogelijk direct een antwoord. Als dat niet kan, dan wordt een deskundige ingeschakeld.

Een recente voorstudie wijst uit dat er al veel kennis over zoet water beschikbaar is, maar dat relevante onderzoeken en kennisbronnen niet bij iedereen bekend zijn. Daarnaast blijkt uit interviews dat er behoefte is aan één plek waar die bestaande informatie te vinden is.

Delta Platform - Powered by SPRONG - is de initiatiefnemer voor het informatiepunt. Het idee is ontstaan naar aanleiding van vragen over dit onderwerp, die werden gesteld aan het Lectoraat Water Technology van de HZ University of Applied Sciences. Hier wordt onder meer onderzoek gedaan naar hoe het schaarse zoet water zo efficiënt mogelijk kan worden (her)gebruikt.

Bij het Living Lab Schouwen Duiveland is al veel ervaring en kennis gedeeld voor zoetwatermaatregelen voor de landbouw op Schouwen-Duiveland. Het toekomstige informatiepunt kan gezien worden als een uitbreiding, omdat het voor meerdere organisaties toegankelijk is. Bovendien is de informatie ook beschikbaar voor andere delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant.

Via welk platform het loket van start zal gaan, wordt later bekend gemaakt.

Jouke Heringa
Kennis liaison
Jouke Heringa