Het icoonproject ‘Innovatieve waterkerende landschappen’ heeft een subsidie van 285.000 euro ontvangen van de provincie Zeeland. Het is onderdeel van het Vlaams-Nederlands samenwerkingsplatform Deltavraagstukken. Dit platform onderzoekt hoe je via praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek het deltagebied in Vlaanderen en Nederland veilig, leefbaar en klimaatbestendig kunt maken.

Het platform heeft daarvoor door drie grensoverschrijdende icoonprojecten benoemd. Naast ‘Innovatieve waterkerende landschappen’ gaat het om ‘Circulaire industrie in de brede North Sea Port-regio’ en ‘Meervoudig gebruik van de infrastructuur op de Noordzee’. De provincie wil deze iconen financieren met in totaal maximaal één miljoen euro. “Voor het project rondom de circulaire industrie is een aanvraag voor een bijdrage in voorbereiding, het derde project zit nog in een fase daarvoor”, zegt projectmedewerker Marcia de Nooijer van Delta Platform.

‘Innovatieve waterkerende landschappen’ is het verst en dankzij de subsidie in uitvoering. Doel hiervan is om te komen tot een nieuwe visie en aanpak voor een klimaatbestendige kustverdediging in de Vlaams-Nederlandse delta. Belangrijke aandachtspunten zijn natuurontwikkeling en meervoudige gebruiksfuncties, zoals de kweek van zilte gewassen.

Drie onderzoeksprojecten

Het icoon valt uiteen in drie onderzoeksprojecten waarbij onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken: ‘Werken met waterlandschappen’, ‘Klimaatadaptieve Waterkerende Landschappen – Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen’ en ‘Samen leren over de weg naar dynamische dijklandschappen: een casestudie in de Westerschelde’.

Het eerste project onderzoekt nieuwe verdienmodellen voor de (natuurlijke) inrichting van overgangszones tussen land en water. Binnen het project rondom klimaatadaptieve waterkerende landschappen gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe kennis, concepten en bouwstenen voor waterkerende landschappen met een meerwaarde voor natuur, recreatie en voedselproductie. Onderzoekers in het derde project kijken hoe je in de Westerschelde Building with nature-oplossingen kunt combineren met andere gebruiksfuncties.

Kennisuitwisseling

De onderzoekers van de drie projecten wisselen onderling kennis uit, zodat er een learning community ontstaat. Jouke Heringa van HZ University of Applied Sciences bewaakt de samenhang tussen de iconen, net als lector Hans de Bruin van de onderzoeksgroep Expertise and Valorisation Management van de HZ. De Bruin richt zich vooral op sociale innovatie, een belangrijk element binnen de iconen. “Dit moet ervoor zorgen dat de innovatieve oplossingen waarmee de wetenschappers komen ook een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak hebben”, aldus De Nooijer.

Marcia de Nooijer
Projectleider
Marcia de Nooijer