Onder de titel Water Connects vierde de HZ UAS het 33,3-jarig bestaan van de opleiding Watermanagement. Het schoolgebouw aan het Groene Woud stond vrijdag 26 januari 2024 voor één dag helemaal in het teken van water, verbinding en ontmoeting.

Als een pater familias onthaalde organisator en docent-onderzoeker Jouke Heringa zijn gasten. En dat waren er heel wat. Ruim driehonderd studenten en oud-studenten gaven gehoor aan de uitnodiging voor dit event. ,,Een geweldige opkomst’’, zegt hij na afloop. ,,De positieve reacties zijn bijna ‘trending topic’ op LinkedIn. Ik hoop ook dat iedereen zich inschrijft op het alumni platform, zodat het netwerk uitdijt en studenten van elkaars expertise gebruik kunnen maken.’’

Koffie met bolus

Oud-studenten die elkaar na lange tijd weer ontmoeten, hebben elkaar natuurlijk heel wat te vertellen. Al snel ontstond een reünieachtige sfeer. Met koffie in de ene hand en een Zeeuwse bolus in de andere werd bijgepraat. Over carrières na de studie, over liefde en passie voor water en alles wat daarin leeft. Om toch het strakke tijdschema aan te houden, leidde Jouke de groepen alumni met zachte hand naar de grote zaal. Daar startte rond 10.00 uur de plenaire bijeenkomst.

Nature based solutions en yoga

Na de opening gingen de workshops van start. Veertig in totaal, met uiteenlopende onderwerpen als veiligheid, klimaatverandering, zeespiegelstijging, nature based solutions, ChatGPT big data en AI. Maar ook was er aandacht voor flora en fauna: oesters, zeewier en de invloed van slakken op de zwemwaterkwaliteit. En om heel even te ontsnappen aan alle watertumult was er een ontspannende yogales.

Van student naar hoogleraar

Een van de presentaties werd gegeven door alumnus Sarian Kosten uit Heelsum, afgestudeerd in 1997. Ze trok een volle zaal met het onderwerp broeikasgasemissie. Na de opleiding Aquatische Ecotechnologie trok ze naar Wageningen voor een studie Milieuhygiëne. Nu is de geboren Zeeuwse hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De laatste keer dat Sarian in Zeeland verbleef, was om sloten te bemonsteren in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Samen met mijn moeder en mijn dochter. In Nederland ligt 300.000 kilometer sloot. Daar ontsnapt methaan uit, broeikasgas. Met het onderzoek willen we de oorzaak achterhalen en zoeken naar manieren om die emissies te reduceren. Vandaag ben ik hier omdat ik wel weer eens oud-klasgenoten wilde spreken. Interessant om te zien dat we allemaal zijn uitgewaaierd.’’

Groen hart

Ook oud-student Arnold Osté verliet Zeeland. Na zijn studie aan de HZ in 1999 volgde hij een master land- en watermanagement aan Van Hall Larenstein in Velp. Inmiddels werkt hij als adviseur waterkwaliteit en ecologie bij waterschap Rivierenland. De brede opleiding Aquatische Ecotechnologie sprak hem destijds aan. ,,Je kunt er alle kanten mee op. Dat zie ik ook aan de mensen die ik vandaag spreek. Van sommigen die ik uit het werkveld ken, ontdek ik nu pas dat ze net als ik hier hebben gestudeerd. Maar ik ga verder, naar de workshop Microplastics en Waterbeheer. Daar heb ik bij mijn werk mee te maken. Maar bovenal spreekt dit onderwerp me aan omdat ik een groen hart heb.’’

‘Waar water stroomt’

Na de sluiting volgde een samenzijn waar volop kon worden bijgepraat. Aan het eind van de dag kon iedereen naar huis met een exemplaar van de publicatie Waar water stroomt, geschreven door oud-docent Paul Vader. De geschiedenis van de opleiding en een doorkijkje naar de toekomst.

Hier de link naar het bericht van de HZ University of Applied Sciences

Jouke Heringa
Kennis liaison
Jouke Heringa