Noem een project van het lectoraat Building with Nature van de HZ University of Applied Sciences en Wietse van de Lageweg is er bij betrokken. Als coördinator van de onderzoeksgroep is hij een duizendpoot. “Maar mijn passie ligt bij zandige kusten en intergetijdengebieden; de slikken en schorren.”

Het zijn twee van de drie thema’s waarmee de onderzoeksgroep zich bezighoudt. Het onderwaterleven is een derde onderzoekslijn van Builging with Nature. “Ook heel erg mooi en ontzettend belangrijk, maar het staat net iets verder van me af dan die twee andere”, legt Wietse uit.

Vlechtend en meanderend

De inwoner van Bergen op Zoom heeft Bodem, Water en Atmosfeer gestudeerd in Wageningen. Hij koos voor de richting Water en merkte snel dat het kwantitatieve aspect hem meer trok dan het ecologische of kwalitatieve. Na Wageningen trok Wietse naar Utrecht waar hij een Master deed in Kust- en Riviersystemen. In een zandbak van tien bij vijf meter onderzocht hij verschillen tussen een vlechtende rivier en een meanderende. “We zien beide typen rivieren in de natuur, maar hoe komt dat en wat zijn de verschillen? Na jaren op mijn knieën in het zand te hebben gezeten, heb ik wel degelijk verschillen kunnen aangeven.”

Na een postdoconderzoek in Engeland en een dienstverband in België, bij ingenieursbureau Antea waar hij werkte aan een verkenning voor een Belgische zandmotor, belandde hij in 2018 als coördinator bij Building with Nature. “Hier zit ik precies op mijn plek. De combinatie tussen het onderzoek en onderwijs bevalt me uitermate goed.” Als coördinator heeft hij het druk met meerdere taken, maar hij probeert ook regelmatig met zijn voeten in de klei te staan. “Het veld is onze speeltuin. Daar voelen we ons thuis als onderzoeksgroep. Alle andere taken die ik uitvoer, vind ik ook interessant en ik zie het belang ervan voor onze groep, maar onderzoek doen blijft het allerleukste. Misschien zou ik er net iets meer ruimte voor willen hebben.”

Flora en fauna

Building with Nature onderzoekt verschillende typen kustsystemen en kijkt hoe deze interacteren met de ecologie en de bedrijvigheid in het gebied. “Kunnen we natuurlijke processen gebruiken voor onze kustverdediging en tegelijkertijd een meerwaarde creëren voor de biodiversiteit en de maatschappij? Dat is een belangrijke en uitdagende vraag, zeker in de context van klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en een algehele achteruitgang van het ecologisch functioneren van onze land- en watersystemen.”

Kennissessie

Over waterkerende landschappen is de afgelopen tijd veel gesproken, zowel in positieve als negatieve zin. In samenwerking met Delta Platform heeft Wietse dit jaar een kennissessie over het onderwerp georganiseerd voor de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta. Aan de hand van drie presentaties over de technische, sociaaleconomische en ecologische aspecten werd duidelijk gemaakt wat de kansen en bedreigingen zijn van waterkerende landschappen. Het zijn nuttige sessies, vindt Wietse. “Je komt bij elkaar en leert van de anderen. Een technicus kijkt anders tegen zo’n landschap aan dan een bioloog. De verbinding en samenwerking tijdens dit soort middagen is belangrijk, want je hebt een gemeenschappelijke taal nodig als je complexe problemen wil oplossen.”