Binnen de living labs werken publieke en private partijen gezamenlijk aan het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties die bijdragen aan het op een duurzame manier oplossen van complexe watergerelateerde vraagstukken. In zulke living labs draait het om (samen)werken, onderzoeken, leren en innoveren. Het zijn eigentijdse learning communities, die het vraagstuk integraal benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven en gebruikmaken van alle relevante kennisdomeinen.

Een selectie van living labs in de Nederlandse Delta

Landschapstypen van de delta

Nederland bestaat uit zeer diverse landschapstypen die bijvoorbeeld wat betreft grondsoort en waterhuishouding van elkaar kunnen verschillen. Zo is ook de problematiek in de landschapstypen verschillend. De Zuidwestelijke Delta kampt vooral met verzilting terwijl in veenweidegebieden verdroging een groter probleem is. Daarom make lectoren van elk landschapstype van de Nederlandse Delta deel uit van de verschillende living labs.

Landschapstypen van de delta
Nederland bestaat uit zeer diverse landschapstypen die bijvoorbeeld wat betreft grondsoort en waterhuishouding van elkaar kunnen verschillen. Zo is ook de problematiek in de landschapstypen verschillend. De Zuidwestelijke Delta kampt vooral met verzilting terwijl in veenweidegebieden verdroging een groter probleem is. Daarom make lectoren van elk landschapstype van de Nederlandse Delta deel uit van de verschillende living labs.