Schouwen-Duiveland staat voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van de zoetwatervoorziening. Binnen het project broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland gaan experts van kennisinstellingen, overheden en mensen uit de praktijk samen op zoek naar oplossingen voor de waterproblematiek op het niveau van percelen, bedrijven en gebieden. Zij hoeven niet voor alles het wiel uit te vinden. Er is namelijk al veel kennis over zoet water, maar relevante onderzoeken en ontwikkelingen zijn lang niet bij iedereen bekend. De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland brengt deze kennis op een slimme manier bij de juiste mensen onder de aandacht.

Kennisliaison Jouke Heringa en projectmedewerker Denise van Eekeren van Delta Platform zijn de trekkers van dit kennis- en leernetwerk. “We willen niet alleen de kennis over zoetwateroplossingen, die in de broedplaats wordt ontwikkeld vastleggen en verspreiden, maar ook relevante ontwikkelingen en kennis over zoet water beschikbaar maken voor de betrokkenen op het eiland en kijken of het een oplossing is voor de problematiek van Schouwen-Duiveland”, zegt Jouke. Deze kennis hoeft niet altijd van ver te komen. Zo is proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat bezig met een aantal interessante zoetwaterprojecten, maar we hebben ook samenwerking gezocht met Noord Holland, Friesland en Groningen. Daar heb je zoetwaterinitiatieven die inspirerend kunnen zijn voor het eiland.”

Een voorbeeld van de manier waarop de kennis wordt gedeeld zijn de online seminars die eerder dit jaar zijn georganiseerd. Eentje ging over de opslag van zoet water in poelgronden, de ander over zoet water op de kreekruggen en er was in april nog een bijeenkomst die in het teken stond van klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland. “Alle bijeenkomsten zijn door tussen de zestig en negentig mensen bezocht. Dat is een teken dat er behoefte is aan dit soort kennis. De urgentie is hoog.”

Slim delen

Jouke zegt dat de Zoetwater Academie zelf geen uitgebreide database van onderzoeken en rapporten aanlegt, maar de relevante kennis die er is op een slimme, effectieve manier met de juiste mensen wil delen. Zo wordt er ook een Linkedin-groep van de Zoetwater Academie aangemaakt waarin ontwikkelingen worden gedeeld en op de website www.livinglabschouwen-duiveland.nl kan iedereen de presentaties van de kennisbijeenkomsten terugvinden. Bovendien wordt op deze manier kennis die binnen de projecten van broedplaats wordt ontwikkeld op Schouwen-Duiveland breed verspreid, zodat zoveel mogelijk mensen hiervan kennisnemen.

Studenten

Naast het werk als verbinder van kennis wil de Zoetwater Academie zelf kennis ontwikkelen en deze met anderen delen. Bovendien wil ze studenten van de HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda en Pontes Pieter Zeeman laten participeren in het kennis- en leernetwerk. Zo komt het thema duidelijker op de agenda van het onderwijs. De Zoetwater Academie richt zich niet alleen op oplossingen op de korte termijn: “We willen ook een verder perspectief schetsen. We kijken ook naar wat er op ons afkomt op de middellange termijn en hoe we daar aandacht aan kunnen besteden.”

Reële oplossingen

Jouke verwacht dat de Zoetwater Academie de komende jaren een belangrijke rol speelt op Schouwen-Duiveland. “We willen de kennis laten stromen en reële oplossingen aandragen voor de zoetwatervoorziening, zodat we betrokkenen echt helpen met hun problemen. Nu zie je in discussies vaak dat het nog alle kanten uitgaat. Het is onze taak om te laten zien wat kan werken, welke technieken nog in de kinderschoenen staan en welke simpelweg geen optie zijn voor Schouwen-Duiveland.”

Jouke Heringa
Kennis liaison
Jouke Heringa